UDDA OCH GAMLA TING

VARBERGS FÄSTNING

© Foto: Susanne Stenborg

 

 © Foto: Jenny Jingvik

   

©  Foto: Susanne Stenborg 2006

En mycket tidig rostmaskin för kaffe driven med stadsgas

Kaffekvarn som var vanlig i hushållen fram till andra världskriget

Fungerande Bakugn från 1946