RSO KONFERANS I UDDEVALLA 2008

OM NI VILL HA BILDER HÖGER KLICKA OCH SPARA

VI SOM SVÄNGDE PÅ DOM LURVIGA

VEM HAR DRUCKIT BORT SINA SKOR??????

DET SÄKRA FÖRE DET OSÄKRA

DET OKÄNDA !!!!!

VID KAMERAN SUSANNE STENBORG