Behöver du ett värderingsunderlag för att låna till din bil - eller vill du kanske belåna din bil?

Du vet väl att ett Handelskammarintyg är bästa hjälpen för en bra finansieringslösning och en snabb

handläggning av ditt finansieringsärende !

 Kontakta oss för beställning och offert av ett opartiskt Skick och Värderingsutlåtande !

KEITH  ELIASSON


TELEFON DAGTID :

 

MOBIL:

 

FAX :