ÄGER DU ETT ENTUSIASTFORDON -
ELLER SAMLAR DU PÅ AUTOMOBILIA?


Som utsedd av Sydsvenska Industri– och Handelskammaren till Värderings– & Besiktningsman avseende entusiast– och samlarfordon samt övriga automobilia, kan undertecknad vara behjälplig i många sammanhang.

Jag har ett långt förflutet inom bilhobbyn och jobbar sedan drygt 20 år tillbaka med värderingar/besiktningar av Entusiastfordon.

Och som opartisk värderingsman  i Sydsvenska Handelskammaren i 15 år

Förutom angivna telefonnummer återfinns jag på samtliga träffar anordnade av Power Magazine och American Car Club Sweden

Av naturliga skäl åtar jag mig inte ärenden där Moderna Försäkringar är inblandat. Se ACCS klubbförsäkring.

I övrigt går det alldeles utmärkt att anlita mig för opartiska och rättvisa bedömningar.

OBS! Nyhet from 1:e jan -04 värderas/besiktigas även lastbilar och entrepenadmaskiner, även "vanliga" bilar värderas.