IMPORT AV GAMMELBILAR

Importen kan idag ske rekordbilligt tack vare förmånliga importregler. Om du kan hitta intressanta objekt i USA är något helt annat..

Med nuvarande regler kan fordon som klarar 30–årsgränsen importeras mycket billigt – ingen tull och endast 12% moms räknat på inköpspriset plus fraktkostnaden. Normalt är momssatsen 25 % vid import från länder utanför EG.

Ibland begärs att fordonet besiktigas av en av Handelskammaren förordnad besiktningsman. Denna besiktning kan antingen utföras direkt i hamnen eller i efterskott när du hämtat bilen. Kontakta undertecknad i god tid innan bilen kommit till Sverige vid besiktning i hamn. Om du föredrar besiktning vid senare tillfälle så glöm ej att man då erlägger ordinarie tull o moms vid införtullning. Det överskjutande beloppet återfår du dock ca. 3-4 veckor efter att du sänt in intygshandlingarna.

Kraven för 12%-bilarna är följande:

Att fordonet är minst 30 år gammalt
Att fordonet ej längre nytillverkas
Att fordonet är i originalskick

Om du har ett fordon som du vill ha en entusiastförsäkring för kan jag också ordna besiktning / försäkring för fordonet i samband med 12%-besiktningen – under förutsättning att fordonet uppfyller villkoren för försäkringen och att den tecknas hos Atlantica Bilsport & MC Specialförsäkring.
 

Jag är engagerad i  American Car Club Sweden och kan också vara behjälplig i andra ärenden som rör värderingar/besiktningar av hobbyfordon. Jag är en av ett fåtal i Sverige som kan utföra värderingsärenden av den här typen och är opartisk besiktnings– och värderingsman av Handelskammaren.