AKTUELLA FÖRSÄKRINGSPREMIER HITTAR DU HOS:

 BILSPORT & MC

BILENTUSIAST?

Du tillhör en speciell grupp – Skaffa en speciell försäkring!!

Har du en bil som genom sin grundkonstruktion eller speciella modell är unik i sitt slag? Eller har du kanske en ombyggd bil som skiljer sig från andra av samma fabrikat och typ? Då har vi en försäkring skräddarsydd just för Dig! En försäkring som är utvecklad tillsammans med hobbyns utövare, vilket har resulterat i en produkt för en rimlig kostnad.

För att detta skall vara möjligt måste vissa aktsamhetskrav uppfyllas. Grundvillkoren är, utöver biltypen...

Att du endast använder bilen som ett hobby och entusiastfordon, d.v.s. aldrig använder bilen till och från arbetet eller i arbetet, samt att du inte kör mer än 1.000 mil om året. Detta innebär att du endast får använda bilen på din fritid och under semesterresor.

På grund av ovanstående kräver vi att ditt hushåll äger ett bruksfordon ( en vardagsbil ) som du kan använda för dina dagliga och normala transporter.

Ett annat krav vi ställer är att du förvarar bilen på ett tryggt sätt. Vi kräver därför att bilen alltid, på hemorten, förvaras i ett låst garage för högst 8 bilar. Vid färd utanför hemorten skall bilen förvaras så säkert som möjligt.

Vi har gjort en specialförsäkring som vi tror ska täcka ditt försäkringsbehov. Det är en försäkring som omfattar trafik, vagnskada, räddning, rättsskydd, brand, stöld och glas. Det unika med försäkringen är att den är specialanpassad till dig och ditt intresse, och eftersom vi vet att du sällan är inblandad i olyckor, kan vi erbjuda en bra försäkring till ett rimligt pris.

Din bil är försäkrad hela året

Försäkringen tecknas endast som årsförsäkring, det vill säga försäkringen gäller med samma omfattning året runt. Vill du ställa av ditt fordon för att slippa bilskatten, fortsätter försäkringen ändå att gälla.

Håller du på att renovera en bil, eller äger du en bil som aldrig körs?

För dig som har en bil som inte är inregistrerad hos Bilregistret, har vi ett unikt alternativ att erbjuda! Avställnings– och renoveringsförsäkringen ( garage / transport / renovering / utställning ) har samma omfattning som en helförsäkring, med undantag för trafikförsäkringen som inte ingår. Har du en avställningsförsäkring kan du vara lugn när du transporterar bilen ( gäller inte bogsering ). Det som är speciellt är att den även gäller då du t.ex. rullar ner bilen från släpvagnen eller in i utställningslokalen. Denna form av försäkring tecknas endast som årsförsäkring.

Super Classic - en unik veteranbilsförsäkring!

För dig som har en veteranbil i absolut originalskick, av 1965 års modell eller äldre, och accepterar ett marknadsvärde på högst 80.000 kronor, har vi efter mångas önskemål tagit fram en mycket förmånlig försäkring till ett lågt pris, se prislista. Om du har en bil med högre värde eller med något avsteg från originalskick kan du få denna försäkrad i något av de andra alternativen.

Lack

Lackskador kan ställa till problem, speciellt för entusiastfordon. Därför ersätter försäkringen lackskador upp till 30.000 kronor! Vi vet att det finns de som lägger ner mer än så på sin lack, men någonstans måste vi sätta gränsen.

Om något ändå skulle hända...

Hur aktsam du än är kan du aldrig skydda dig helt mot olyckor. Genom vår specialförsäkring garderar du dig mot "krångel" efter olyckan. Skulle du till exempel bli inblandad i en kollision på väg till eller från en utställning, betalar vi för att du och din bil skall komma hem så fort som möjligt. För bilskadan betalar vi vad det kostar att återställa bilen i det skick den var innan olyckan. Kan du reparera den själv, betalar vi inte bara allt material, utan också ditt eget arbete. De vanligaste "hoten" kommer från andra håll. Ett inbrott kan efterlämna en helt vandaliserad bil. Framför allt, tänk på vad en brand kan ställa till med!

Hur tecknar jag entusiastbilsförsäkring?

Du kan genom oss försäkra din entusiastbil till dess rätta marknadsvärde. Detta kan du göra till ett rimligt pris, eftersom vi vet att du tar bättre hand om din bil än normalbilisten. För att erbjuda denna förmånliga försäkring, måste vi dock ställa stora krav på dig som försäkringstagare. Du tar delvis själv ansvar för värdering av din bil, därför är det mycket viktigt att du fyller i din ansökan så fullständigt som möjligt.

Vi vill ha foto på din bil

Som stöd för värdering och dokumentation av din bil vill vi att du bifogar fotografier på ditt fordon ( inte dia- eller polaroidbilder ) tillsammans med ansökan. Först när vi granskat din ansökan, godkänt den och enats om marknadsvärdet, försäkrar vi din bil. Fotografierna ska tydligt visa fordonets front, höger och vänster sida, bakparti, bagageutrymme, motorrum och inredning. Om något annat är "speciellt" ska även detta fotograferas. Bilderna ska visa fordonets skick som det är vid försäkringstillfället.

Övrigt

Särskilda regler Porsche!

För att teckna försäkring för Porsche ska du vara medlem i Porscheklubben.

Besiktning

Många bilar vill vi ha besiktigade i samband med nyteckning av försäkring, detta gäller ofta i storstadsområde.

Villkor

På denna sida har vi kortfattat beskrivit försäkringens innehåll. Hur försäkringen gäller i detalj framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren som vi gärna skickar på Er begäran. Påpeka gärna att du fått informationen via ACCS hemsida!
 

I samarbete med Moderna Försäkringar